Introducerea în formaþie a Drapelului de Luptã - foto Cãtãlin OvreiuDepunerea jurãmântului în Piaþa A.I. Cuza din Craiova - foto Cãtãlin OvreiuPersonalitãþi militare ºi civile prezente la festivitatea de la Craiova - foto Cãtãlin Ovreiu
Introducerea în formație a Drapelului de Luptă - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 891 ori.
Depunerea jurământului în Piața A.I. Cuza din Craiova - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1144 ori.
Personalități militare și civile prezente la festivitatea de la Craiova - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1054 ori.
Mândrie de ostaº - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, împreunã cu oficialitãþi civile ºi militare - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Teodor Meleºcanu se adreseazã tinerilor care au depus jurãmântul - foto Cãtãlin Ovreiu
Mândrie de ostaș - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1261 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, împreună cu oficialități civile și militare - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1103 ori.
Ministrul Teodor Meleșcanu se adresează tinerilor care au depus jurământul - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 938 ori.
Moment solemn - foto Cãtãlin OvreiuPãrinþi, rude ºi prieteni alãturi de militari - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Meleºcanu în dialog cu  cetãþeni din Bãnie - foto Cãtãlin Ovreiu
Moment solemn - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1125 ori.
Părinți, rude și prieteni alături de militari - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1008 ori.
Ministrul Meleșcanu în dialog cu cetățeni din Bănie - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 942 ori.
Tinerii militari prezintã onorul - foto Cãtãlin OvreiuDefilarea militarilor - foto Cãtãlin Ovreiu
Tinerii militari prezintă onorul - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1240 ori.
Defilarea militarilor - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1204 ori.