Ziua distinșilor vizitatori

Aeronave Mirage 2000 înainte de decolare - foto Cãtãlin Ovreiu

Aeronave Mirage 2000 înainte de decolare - foto Cătălin Ovreiu