Ziua distinșilor vizitatori

Aeronave Mirage 2000 în formaþie - foto Cãtãlin Ovreiu

Aeronave Mirage 2000 în formație - foto Cătălin Ovreiu