Ziua distinșilor vizitatori

Participanþii români ºi francezi la întâlnirea cu jurnaliºtii - foto Adrian Sultãnoiu

Participanții români și francezi la întâlnirea cu jurnaliștii - foto Adrian Sultănoiu