Reuniune pe probleme de conversie a bazelor militare, la Mangalia(Reunion on military bases conversion in Mangalia)

Locuinþe în construcþie din ansamblul rezidenþial - foto Irina Nedelcu

Locuințe în construcție din ansamblul rezidențial - foto Irina Nedelcu