Reuniune pe probleme de conversie a bazelor militare, la Mangalia(Reunion on military bases conversion in Mangalia)

Specialiºtii prezenþi la reuniune viziteazã complexul de locuinþe - foto Irina Nedelcu

Specialiștii prezenți la reuniune vizitează complexul de locuințe - foto Irina Nedelcu