Oaspeți germani la sediul Ministerului Apărării (German guests at the MoD HQ)

Delegaþia germanã aflatã în vizitã la Ministerul Apãrãrii

Delegația germană aflată în vizită la Ministerul Apărării