Vânătorii de munte argeșeni pleacă în Afganistan(Mountain Troops from Arges are leaving for Afghanistan")

Declaraþii de presã ale ministrului apãrãrii - foto cpt. Dan Scutaru

Declarații de presă ale ministrului apărării - foto cpt. Dan Scutaru