Vânătorii de munte argeșeni pleacă în Afganistan(Mountain Troops from Arges are leaving for Afghanistan")

Oficialitãþile participante la ceremonial - foto cpt. Dan Scutaru

Oficialitățile participante la ceremonial - foto cpt. Dan Scutaru