Exercițiul "Danube Guard 07"("Danube Guard 07" exercise)

Intervenþie a echipei antiteroriste a Ministerului Apãrãrii - foto EUGEN MIHAI

Intervenție a echipei antiteroriste a Ministerului Apărării - foto EUGEN MIHAI