Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Preºedintele României, Traian Bãsescu, discutã cu comandantul Comandamentului 2 Operaþional Întrunit, gl. lt. Florian Pinþa - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Președintele României, Traian Băsescu, discută cu comandantul Comandamentului 2 Operațional Întrunit, gl. lt. Florian Pința - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian