Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Preºedinþii  României, Serbiei ºi  Bulgariei primesc onorul la Porþile de Fier II - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Președinții României, Serbiei și Bulgariei primesc onorul la Porțile de Fier II - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian