Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Teodor Meleºcanu rãspunzând întrebãrilor jurnaliºtilor - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Teodor Meleșcanu răspunzând întrebărilor jurnaliștilor - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian