Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, discutã cu comandantul Comandamentului 2 Operaþional Întrunit, gl. lt. Florian Pinþa - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, discută cu comandantul Comandamentului 2 Operațional Întrunit, gl. lt. Florian Pința - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian