Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Aspect din timpul conferinþei de presã - Foto Mihai Eugen ºi Dumitrescu Cristian

Aspect din timpul conferinței de presă - Foto Mihai Eugen și Dumitrescu Cristian