"Magie pe cer" - spectacol aerian la Mihail Kogălniceanu ( "Sky magic"-air show on Mihail Kogalniceanu

Evoluþie în formaþie strânsã-foto Cãtãlin Ovreiu

Evoluție în formație strânsă-foto Cătălin Ovreiu