"Magie pe cer" - spectacol aerian la Mihail Kogălniceanu ( "Sky magic"-air show on Mihail Kogalniceanu

Exerciþiu al paraºutiºtilor-foto Cãtãlin Ovreiu

Exercițiu al parașutiștilor-foto Cătălin Ovreiu