"Magie pe cer" - spectacol aerian la Mihail Kogălniceanu ( "Sky magic"-air show on Mihail Kogalniceanu

Formaþie completã în zbor-foto Cãtãlin Ovreiu

Formație completă în zbor-foto Cătălin Ovreiu