"Magie pe cer" - spectacol aerian la Mihail Kogălniceanu ( "Sky magic"-air show on Mihail Kogalniceanu

Formaþie de patru avioane-foto Cãtãlin Ovreiu

Formație de patru avioane-foto Cătălin Ovreiu