"Magie pe cer" - spectacol aerian la Mihail Kogălniceanu ( "Sky magic"-air show on Mihail Kogalniceanu

Generalul Constantin Croitoru împreunã cu ambasadorul SUA Nicholas Taubman - foto Cãtãlin Ovreiu

Generalul Constantin Croitoru împreună cu ambasadorul SUA Nicholas Taubman - foto Cătălin Ovreiu