"Magie pe cer" - spectacol aerian la Mihail Kogălniceanu ( "Sky magic"-air show on Mihail Kogalniceanu

MIG 21 Lancer în zbor-foto Cãtãlin Ovreiu

MIG 21 Lancer în zbor-foto Cătălin Ovreiu