Prezentarea tehnicii de transmisiuni - foto Eugen Mihai (Show of transmission equipment)Trecerea în revistã a gãrzii de onoare - foto Eugen Mihai (Review of the Guard of Honor )Teodor Meleºcanu, ministrul apãrãrii, este primit de gl. lt. Florian Pinþa,  comandantul Comandamentul 2 Operaþional Întrunit - foto Eugen Mihai (Defense Minister Teodor Melescanu is received by LT General Florian Pinta, commander of the 2nd Joint Operational Command)
Prezentarea tehnicii de transmisiuni - foto Eugen Mihai (Show of transmission equipment)
Vizualizat: 1018 ori.
Trecerea în revistă a gărzii de onoare - foto Eugen Mihai (Review of the Guard of Honor )
Vizualizat: 1037 ori.
Teodor Meleșcanu, ministrul apărării, este primit de gl. lt. Florian Pința, comandantul Comandamentul 2 Operațional Întrunit - foto Eugen Mihai (Defense Minister Teodor Melescanu is received by LT General Florian Pinta, commander of the 2nd Joint Operational Command)
Vizualizat: 1121 ori.
Ministrul apãrãrii împreunã cu comandanþi de unitãþi din Garnizoana Buzãu - foto Eugen Mihai (Defense Minister together with the unit commanders from Buzau garrison)Declaraþii de presã - foto Eugen Mihai (Press statement)
Ministrul apărării împreună cu comandanți de unități din Garnizoana Buzău - foto Eugen Mihai (Defense Minister together with the unit commanders from Buzau garrison)
Vizualizat: 1084 ori.
Declarații de presă - foto Eugen Mihai (Press statement)
Vizualizat: 1029 ori.