Vizita ministrului estonian în România (Estonian Defense Minister in Visit in Romania)

Delegaþia estonianã
(Estonian delegations)

Delegația estoniană
(Estonian delegations)