Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Aspect din timpul întâlnirii cu ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu - foto: Valentin CIOBÂRCÃ (Aspect during the meeting with the Defense Minister, Teodor Melescanu)

Aspect din timpul întâlnirii cu ministrul apărării, Teodor Meleșcanu - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (Aspect during the meeting with the Defense Minister, Teodor Melescanu)