Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Delegaþia român la întâlnirea cu generalul John Craddock - foto: Valentin CIOBÂRCÃ (Romanian delegation during the meeting with General John Craddock)

Delegația român la întâlnirea cu generalul John Craddock - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (Romanian delegation during the meeting with General John Craddock)