Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Generalul Craddock salutã Garda de Onoare - foto: Valentin CIOBÂRCÃ (General Craddock saluting the Guard of Honor)

Generalul Craddock salută Garda de Onoare - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (General Craddock saluting the Guard of Honor)