Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Generalul Craddock semneazã în Cartea de Onoare - foto: Valentin CIOBÂRCÃ (General John Craddock signing in the Book of Honor)

Generalul Craddock semnează în Cartea de Onoare - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (General John Craddock signing in the Book of Honor)