Aspecte din timpul vizitei la sediul Ministerului Apărării (Aspects of the visit at the MoD HQ )

Prezentarea membrilor conducerii Statului Major General - foto: Valentin CIOBÂRCÃ (Introducing the General Staff leaders)

Prezentarea membrilor conducerii Statului Major General - foto: Valentin CIOBÂRCĂ (Introducing the General Staff leaders)