Aspecte din timpul vizitei la Universitatea Națională de Apărare (Aspects during the visit at the National University of Defense)

Amiralul Gheorghe Marin în timpul declaraþiilor de presã - foto Vali Ciobârcã (Admiral Gheorghe Marin during the press conference)

Amiralul Gheorghe Marin în timpul declarațiilor de presă - foto Vali Ciobârcă (Admiral Gheorghe Marin during the press conference)