Aspecte din timpul vizitei la Universitatea Națională de Apărare (Aspects during the visit at the National University of Defense)

Amiralul Marin ºi generalul Craddock în timpul conferinþei de presã - foto Vali Ciobârcã (Admiral Marin and General Craddock during the press conference)

Amiralul Marin și generalul Craddock în timpul conferinței de presă - foto Vali Ciobârcă (Admiral Marin and General Craddock during the press conference)