Aspecte din timpul vizitei la Universitatea Națională de Apărare (Aspects during the visit at the National University of Defense)

Generalul Craddock aºteptând întrebãrile jurnaliºtilor - foto Vali Ciobârcã (General Craddock waiting for the journalists’ questions )

Generalul Craddock așteptând întrebările jurnaliștilor - foto Vali Ciobârcă (General Craddock waiting for the journalists’ questions )