Aspecte din timpul vizitei la Universitatea Națională de Apărare (Aspects during the visit at the National University of Defense)

Generalul Craddock semnând în cartea de Onoare a UNAp - foto Vali Ciobârcã (General Craddock signing in the Book of Honor of the National University of Defense)

Generalul Craddock semnând în cartea de Onoare a UNAp - foto Vali Ciobârcă (General Craddock signing in the Book of Honor of the National University of Defense)