Aspecte de la convorbirile oficiale -foto Cãtãlin Ovreiu (Official talks)Delegaþia elenã prezentã la Ministerul Apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu (Hellenic delegation at the MoD HQ)Oficialii român ºi elen susþinând declaraþii de presã la sediul Ministerului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã (Romanian and Greek officials during the press statements)
Aspecte de la convorbirile oficiale -foto Cătălin Ovreiu (Official talks)
Vizualizat: 835 ori.
Delegația elenă prezentă la Ministerul Apărării - foto Cătălin Ovreiu (Hellenic delegation at the MoD HQ)
Vizualizat: 801 ori.
Oficialii român și elen susținând declarații de presă la sediul Ministerului Apărării - foto Valentin Ciobârcă (Romanian and Greek officials during the press statements)
Vizualizat: 783 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu ºi ministrul adjunct al Armatei elene, Vasilios Michaloliakos, pe timpul declaraþiilor de presã - foto Valentin Ciobârcã (State Secretary Corneliu Dobritoiu and Deputy Minister of Defense of the Hellenic Armed Forces, Vasilios Michaloliakos during the press statements)Secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu ºi ministrul adjunct al Armatei elene, Vasilios Michaloliakos - foto Cãtãlin Ovreiu (State Secretary Corneliu Dobritoiu and Deputy Minister of Defense Vasilios Michaloliakos)
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu și ministrul adjunct al Armatei elene, Vasilios Michaloliakos, pe timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobârcă (State Secretary Corneliu Dobritoiu and Deputy Minister of Defense of the Hellenic Armed Forces, Vasilios Michaloliakos during the press statements)
Vizualizat: 849 ori.
Secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu și ministrul adjunct al Armatei elene, Vasilios Michaloliakos - foto Cătălin Ovreiu (State Secretary Corneliu Dobritoiu and Deputy Minister of Defense Vasilios Michaloliakos)
Vizualizat: 818 ori.