Vizita ministrului adjunct elen al apărării, în România (Greek Deputy Defense Minister in visit in Romania )

Delegaþia elenã prezentã la Ministerul Apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu (Hellenic delegation at the MoD HQ)

Delegația elenă prezentă la Ministerul Apărării - foto Cătălin Ovreiu (Hellenic delegation at the MoD HQ)