Vizita ministrului adjunct elen al apărării, în România (Greek Deputy Defense Minister in visit in Romania )

Oficialii român ºi elen susþinând declaraþii de presã la sediul Ministerului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã (Romanian and Greek officials during the press statements)

Oficialii român și elen susținând declarații de presă la sediul Ministerului Apărării - foto Valentin Ciobârcă (Romanian and Greek officials during the press statements)