Militari români defilează pe sub Arcul de Triumf din Paris (Romanian military marching under the Arch of Triumph in Paris)

Aspect de la pregãtirea militarilor Regimentului de Gardã - foto: Ministerul Apãrãrii 
(Guard Regiment military preparing for the Parade)

Aspect de la pregătirea militarilor Regimentului de Gardă - foto: Ministerul Apărării
(Guard Regiment military preparing for the Parade)