Militari români defilează pe sub Arcul de Triumf din Paris (Romanian military marching under the Arch of Triumph in Paris)

Militarii Regimentului de Gardã în timpul antrenametului - foto: Ministerul Apãrãrii 
(Guard Regiment military training)

Militarii Regimentului de Gardă în timpul antrenametului - foto: Ministerul Apărării
(Guard Regiment military training)