Aspecte din timpul festivității de depunere a "Jurământului Militar" din garnizoana Caracal

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, trece în revistã detaºamentul soldaþilor voluntari - foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, trece în revistă detașamentul soldaților voluntari - foto Petrică Mihalache