Aspecte din prima zi (Aspects of the first day)

Prezentarea echipamentului de protecþie ºi a modului de folosire
(Presentation of the protection equipment and its use)

Prezentarea echipamentului de protecție și a modului de folosire
(Presentation of the protection equipment and its use)