Deplasarea jurnaliștilor la Predeal în condiții de campanie (Official trip of journalists to Predeal in condition of campaign)

Îmbarcarea jurnaliºtilor - foto: Petricã Mihalache
(Embarkment of journalists)

Îmbarcarea jurnaliștilor - foto: Petrică Mihalache
(Embarkment of journalists)