Deplasarea jurnaliștilor la Predeal în condiții de campanie (Official trip of journalists to Predeal in condition of campaign)

Jurnaliºtii în dialog cu echipajele elicopterelor - foto: Petricã Mihalache
(Journalists speaking with the helicopter crews)

Jurnaliștii în dialog cu echipajele elicopterelor - foto: Petrică Mihalache
(Journalists speaking with the helicopter crews)