Sosirea jurnaliștilor la Centrul de Pregătire Montană (Arrival of the journalists in the Mountain Training Center)

Acreditarea jurnaliºtilor la Centrul de Informare Publicã - foto: Marius Niþulescu 
(Accreditation of journalists at the Mountain Training Center)

Acreditarea jurnaliștilor la Centrul de Informare Publică - foto: Marius Nițulescu
(Accreditation of journalists at the Mountain Training Center)