Sosirea jurnaliștilor la Centrul de Pregătire Montană (Arrival of the journalists in the Mountain Training Center)

Situaþie tacticã creatã jurnaliºtilor de la curs - foto: Marius Niþulescu
(Tactical situations created for the journalists during the Course)

Situație tactică creată jurnaliștilor de la curs - foto: Marius Nițulescu
(Tactical situations created for the journalists during the Course)