Sosirea jurnaliștilor la Centrul de Pregătire Montană (Arrival of the journalists in the Mountain Training Center)

Sosirea jurnaliºtilor la Centrul de Pregãtire Montanã - foto: Marius Niþulescu
(Arrival of journalists at the Mountain Training Center)

Sosirea jurnaliștilor la Centrul de Pregătire Montană - foto: Marius Nițulescu
(Arrival of journalists at the Mountain Training Center)