Aeronavele MiG 21 LanceR gata de plecare în misiune - foto Petricã Mihalache
(MIG 21 LanceR ready for mission)Aspect de la desfãºurarea ceremonialului - foto Petricã Mihalache
(During the ceremony)Cãpitan comandor Laurenþiu Chiriþã, comandantul detaºamentului - foto Petricã Mihalache
(Captain Commander Laurentiu Chirita, the Detachment commander)
Aeronavele MiG 21 LanceR gata de plecare în misiune - foto Petrică Mihalache
(MIG 21 LanceR ready for mission)
Vizualizat: 1676 ori.
Aspect de la desfășurarea ceremonialului - foto Petrică Mihalache
(During the ceremony)
Vizualizat: 1346 ori.
Căpitan comandor Laurențiu Chiriță, comandantul detașamentului - foto Petrică Mihalache
(Captain Commander Laurentiu Chirita, the Detachment commander)
Vizualizat: 1359 ori.
Defilarea detaºamentului - foto Petricã Mihalache
(Parade of the Detachment)Împreunã cu cei dragi - foto Petricã Mihalache
(Together with the beloved persons)Ministrul apãrãrii împreunã cu piloþii detaºamentului Baltica 07- foto Petricã Mihalache
(Minister of Defense with BALTICA 07 detachment)
Defilarea detașamentului - foto Petrică Mihalache
(Parade of the Detachment)
Vizualizat: 1179 ori.
Împreună cu cei dragi - foto Petrică Mihalache
(Together with the beloved persons)
Vizualizat: 1229 ori.
Ministrul apărării împreună cu piloții detașamentului Baltica 07- foto Petrică Mihalache
(Minister of Defense with BALTICA 07 detachment)
Vizualizat: 1183 ori.
Ministrul apãrãrii le ureazã succes la Baltica 07- foto Petricã Mihalache
(Minister of Defense wishing good luck in BALTICA 07)Ministrul apãrãrii trece în revistã formaþia la Baza 71 Aerianã Câmpia Turzii - foto Petricã Mihalache
(Minister of Defense reviewing the formation at the 71st Campia Turzii Air Base)Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, adresându-se militarilor - foto Petricã Mihalache
(Minister of Defense, Teodor Melescanu addressing to the military)
Ministrul apărării le urează succes la Baltica 07- foto Petrică Mihalache
(Minister of Defense wishing good luck in BALTICA 07)
Vizualizat: 1027 ori.
Ministrul apărării trece în revistă formația la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii - foto Petrică Mihalache
(Minister of Defense reviewing the formation at the 71st Campia Turzii Air Base)
Vizualizat: 2200 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, adresându-se militarilor - foto Petrică Mihalache
(Minister of Defense, Teodor Melescanu addressing to the military)
Vizualizat: 1167 ori.