Ceremonialul plecării în misiune a detașamentului "BALTICA 07" - Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii (Ceremony of BALTICA 07 Detachment leaving in mission- the 71st Campia Turzii Air Base)

Ministrul apãrãrii trece în revistã formaþia la Baza 71 Aerianã Câmpia Turzii - foto Petricã Mihalache
(Minister of Defense reviewing the formation at the 71st Campia Turzii Air Base)

Ministrul apărării trece în revistă formația la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii - foto Petrică Mihalache
(Minister of Defense reviewing the formation at the 71st Campia Turzii Air Base)