Trecerea în revistã a gãrzii de onoare-foto Davor Kiri (Croaþia)
(Review of the Guard of Honor)Intonarea imnurilor naþionale-foto Davor Kiri (Croaþia)
(Tune of National Hymns)Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Davor Kiri (Croaþia)
(Official talks)
Trecerea în revistă a gărzii de onoare-foto Davor Kiri (Croația)
(Review of the Guard of Honor)
Vizualizat: 887 ori.
Intonarea imnurilor naționale-foto Davor Kiri (Croația)
(Tune of National Hymns)
Vizualizat: 951 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Davor Kiri (Croația)
(Official talks)
Vizualizat: 879 ori.
Miniºtrii Apãrãrii din România ºi Croaþia fac schimb de cadouri-foto Davor Kiri (Croaþia)
(Romanian and Croatian Defense Ministers presenting the symbolic presents)Teodor Meleºcanu ºi Berislav Roncevic, la declaraþiile de presã-foto Davor Kiri (Croaþia)
(Teodor Melescanu and Berislav Roncevic during the press statement)
Miniștrii Apărării din România și Croația fac schimb de cadouri-foto Davor Kiri (Croația)
(Romanian and Croatian Defense Ministers presenting the symbolic presents)
Vizualizat: 834 ori.
Teodor Meleșcanu și Berislav Roncevic, la declarațiile de presă-foto Davor Kiri (Croația)
(Teodor Melescanu and Berislav Roncevic during the press statement)
Vizualizat: 848 ori.