Vizita ministrului Apărării în Republica Croația (Defense Minister in visit in the Republic of Croatia)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Davor Kiri (Croaþia)
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Davor Kiri (Croația)
(Official talks)