Vizita ministrului Apărării în Republica Croația (Defense Minister in visit in the Republic of Croatia)

Teodor Meleºcanu ºi Berislav Roncevic, la declaraþiile de presã-foto Davor Kiri (Croaþia)
(Teodor Melescanu and Berislav Roncevic during the press statement)

Teodor Meleșcanu și Berislav Roncevic, la declarațiile de presă-foto Davor Kiri (Croația)
(Teodor Melescanu and Berislav Roncevic during the press statement)