Amiralul Gheorghe Marin primeºte raportul comandantului batalionului - foto: Cristian Dumitrescu
(Admiral Gheorghe Marin receives the report of the Battalion commander)Comandanþii de subunitãþi raporteazã cã sunt gata de plecare în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(The sub-units commanders reporting they are ready for mission)Teodor Meleºcanu adresându-se audienþei prezente la ceremonie - foto: Cristian Dumitrescu
(Teodor Melescanu addressing to the audience during the ceremony)
Amiralul Gheorghe Marin primește raportul comandantului batalionului - foto: Cristian Dumitrescu
(Admiral Gheorghe Marin receives the report of the Battalion commander)
Vizualizat: 1254 ori.
Comandanții de subunități raportează că sunt gata de plecare în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(The sub-units commanders reporting they are ready for mission)
Vizualizat: 1127 ori.
Teodor Meleșcanu adresându-se audienței prezente la ceremonie - foto: Cristian Dumitrescu
(Teodor Melescanu addressing to the audience during the ceremony)
Vizualizat: 1101 ori.
ªeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, se informeazã despre starea de spirit a militarilor înainte de plecarea acestora în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin is informed on the state of mind of the military before their leave for mission)Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcnu, în dialog cu militarii - foto: Cristian Dumitrescu
(Defense Minister, Teodor Melescanu speaking with the military)Militarii Batalionului 32 Infanterie prezintã onorul - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(The military of the 32nd Infantry Battalion presenting the honor)
Șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, se informează despre starea de spirit a militarilor înainte de plecarea acestora în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin is informed on the state of mind of the military before their leave for mission)
Vizualizat: 1210 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcnu, în dialog cu militarii - foto: Cristian Dumitrescu
(Defense Minister, Teodor Melescanu speaking with the military)
Vizualizat: 1265 ori.
Militarii Batalionului 32 Infanterie prezintă onorul - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(The military of the 32nd Infantry Battalion presenting the honor)
Vizualizat: 1607 ori.
Ministrul Apãrãrii ºi ºeful Statului Major General primesc onorul - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Defense Minister and Chief of the General Staff receiving the honor)Militar al Batalionului 32 Infanterie "Mircea" împreunã cu familia - foto: Cristian Dumitrescu
(Military of the 32nd Infantry Battalion “Mircea” with the family)Tati se va întoarce cu bine la mine! - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Daddy will return safely)
Ministrul Apărării și șeful Statului Major General primesc onorul - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Defense Minister and Chief of the General Staff receiving the honor)
Vizualizat: 1388 ori.
Militar al Batalionului 32 Infanterie "Mircea" împreună cu familia - foto: Cristian Dumitrescu
(Military of the 32nd Infantry Battalion “Mircea” with the family)
Vizualizat: 1298 ori.
Tati se va întoarce cu bine la mine! - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Daddy will return safely)
Vizualizat: 1126 ori.
Declaraþie de presã a ministrului apãrãrii - foto: Cristian Dumitrescu
(Defense Minister’s press statement)
Declarație de presă a ministrului apărării - foto: Cristian Dumitrescu
(Defense Minister’s press statement)
Vizualizat: 1246 ori.